Obowiązkowa ślubna ?papeteria?

Aleksandra Żukowska
2017-05-19 13:49
 
 
Przygotowania do ślubu to nie tylko poszukiwania idealnej sukni, wybór
dekoracji, muzyki, zaproszenie gości, zakup obrączek. Niestety ślub to także
formalności. Przebrniemy dziś przez temat obowiązkowej dokumentacji,
jaką Pary Młode muszą przygotować oraz przyjrzymy się
Dokumenty w zależności od wybranej formy
Ogólnie wyróżniamy kilka możliwości zawarcia związku małżeńskiego.
Są to :
- ślub kościelny
- ślub cywilny
- ślub konkordatowy
- ślub humanistyczny
Ślub kościelny nosi także nazwę wyznaniowego. Oznacza zawarcie związku
małżeńskiego zgodnie z obowiązującymi normami według danego
wyznania. Taki ślub nie niesie ze sobą skutków cywilnoprawnych. Jedyne
konsekwencje są ponoszone w ramach wewnętrznych sankcji. W przypadku
obrządku katolickim do skutków zalicza się niemożność ponownego
zawarcia związku małżeńskiego (poza przypadkami wdowy czy wdowca
oraz osób, które uzyskały rozwód kościelny). Osoby, które podejmą decyzję
o rozstaniu i nie uzyskają rozwodu kościelnego nie mogą przyjmować
Komunii Świętej czy zostać rodzicami chrzestnymi.
Przyszli małżonkowie w dniu ślubu nie podpisują zaświadczenia o zawarciu
małżeństwa.
Do dokumentów, które muszą złożyć w wybranej parafii należy dołączyć
(najpóźniej w dniu ślubu kościelnego) odpis aktu małżeństwa wydany przez
 
USC.
Ślub cywilny odbywa się przed urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
Niesie ze sobą następujące skutki cywilnoprawne:
- powstaje ustawowa wspólnota majątkowa, chyba że odrębna umowa
między małżonkami stanowi inaczej,
- współmałżonek nabywa prawo do ustawowego dziedziczenia majątku,
dostępu do informacji medycznej (jeśli np. współmałżonek przebywa w
szpitalu), odbierać korespondencję zaadresowaną do współmałżonka,
- mąż matki dziecka zostaje automatycznie uznany za jego ojca,
- małżonkowie mają prawo do wspólnego rozliczenia się z podatku
dochodowego, co w praktyce daje możliwość uzyskania większego zwrotu,
- rozwód może być orzeczony wyłącznie przez sąd.
Para Młoda powinna zgłosić się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed i nie
później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem ślubu z kompletem
dokumentów, który powinien zawierać:
- dokumenty tożsamości
- jeśli na podstawie dowodu osobistego nie można ustalić danych
niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa, wtedy niezbędne są odpisy
aktów w zależności od stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa z
adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem
potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka).
Ślub cywilny odbywa się w postaci podpisania odpowiednich dokumentów
przy obecności dwóch świadków, bądź na przygotowanej wcześniej
ceremonii, podczas której narzeczeni przed najbliższymi składają sobie
przysięgi.
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84,00 zł i jest
uiszczana w dniu składania dokumentów.
Od niedawna także ślub cywilny może odbyć się w wybranym przez
 
narzeczonych miejscu poza USC. Należy w tym przypadku liczyć się z
dodatkową opłatą w wysokości 1000 zł. W tym przypadku właśnie mówimy
o ślubach plenerowych - coraz bardziej popularnych w Polsce.
Ślub konkordatowy
Jest to ślub odprawiany w obrządku katolickim, który niesie za sobą skutki
cywilnoprawne. - czli jest to zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i
wyznaniowego podczas jednej ceremonii. Cała ceremonia odbywa się w
kościele, natomiast po złożeniu przysięgi małżonkowie podpisują
dokumenty urzędowe. Oznacza to, że konsekwencje będą ponoszone i w
ramach skutków prawnych i wewnętrznych sankcji Kościoła Katolickiego.
Jeśli chodzi o rozwiązanie takiego ślubu potrzebne będą dwa rozwody:
cywilny i kościelny.
Należy pamiętać o tym, że obie procedury toczą się osobo, a wydane wyroki
nie mają na siebie wpływu.
Narzeczeni, po rezerwacji terminu ślubu, powinni zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej 3 miesiące przed planowaną uroczystością w celu
spisania protokołu przedmałżeńskiego.
Zgłaszając się na spisanie protokołu i rozmowę przedślubną należy
posiadać:
- dowody osobiste
- świadectwa chrztu (nie starsze niż 3-miesięczne)
- zaświadczenia o bierzmowaniu (tylko w przypadku, jeśli na świadectwie
chrztu nie ma wpisu o bierzmowaniu)
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
- dane świadków małżeństwa
Niestety, ale w przypadku wyboru parafii innej, niż właściwa dla miejsca
zamieszkania Panny Młodej lub Pana Młodego, należy przygotować
odpowiednią zgodę na przygotowanie do małżeństwa.

Po spisaniu protokołu narzeczeni:
Załatwiają dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego upoważniające do
zawarcia związku małżeńskiego ze skutkami cywilno – prawnymi ( nie
wcześniej niż 6 miesiące przed ślubem, ponieważ dokumenty te są ważne
tylko 6 miesięcy).
Zaświadczenia z USC należy dostarczyć do biura parafialnego kilka tygodni
przed ślubem.
Otrzymują kartę do spowiedzi, którą należy podać spowiednikowi do
podpisania (pierwsza spowiedź przedślubna ma miejsce na miesiąc przed
ślubem, druga na dzień przed ślubem).
Powinni przygotować zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi w
przypadku, gdy były one wygłaszane w innym kościele niż ten,w którym
odbędzie się ślub.
W dniu ślubu Para Młoda oraz ich świadkowie podpisują dokumenty
poświadczające zawarcie małżeństwa konkordatowego, potrzebne są przy
tym dowody osobiste. W ciągu 5 dni od zawarcia ślubu konkordatowego
parafia ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie USC, który sporządza akt
małżeństwa wpisany do księgi małżeństw. Małżonkowie mogą odebrać
skrócony odpis aktu ślubu po 10 dniach od daty zaślubin.
Ślub humanistyczny
Jest ślub zawierany w ramach danej ideologii, w tym przypadku
humanizmu. Nie ma odpowiedzialności cywilnoprawnej. Najczęściej pary
decydują się na zawarcie ślubu cywilnego jeszcze przed Ceremonią
Humanistyczną lub po niej. W takim przypadku narzeczeni stają się mężem i
żoną w świetle przepisów prawa krajowego.
Ślub humanistyczny coraz częściej jest organizowany jako ślub plenerowy,
w przypadku kiedy Para Młoda zawarła już ślub cywilny lub wstąpiła w
związek małżenski za granicą (prywatna ceremonia tylko dla Młodej Pary).
 
Intercyza - kropka nad i?
W Polsce prawo rodzinne przewiduje, że podstawowym ustrojem
majątkowym w stosunkach między małżonkami jest ustrój wspólności
ustawowej. Powstaje on z chwilą zawarcia małżeństwa i obejmuje dorobek
obojga małżonków. Nie ma on jednak charakteru przymusowego, bowiem
małżonkowie mogą przez zawarcie umowy majątkowej taką wspólność
rozszerzyć, ograniczyć bądź wyłączyć.
Określenie “intercyza” jest formą umowną - nie znajdziemy jej w przepisach
prawa. Sam termin jest natomiast zarezerwowany dla umowy sporządzanej
przed ślubem, która zaczyna obowiązywać w momencie zawarcia
małżeństwa. Nazwa “intercyza” określa także umowę sporządzaną już
w trakcie trwania małżeństwa, która wprowadza rozdzielność majątkową
małżonków.
Tak więc, intercyzę można zawrzeć zarówno przd, jak i po ślubie. Przed
wstąpieniem w związek małżeński jest to jednak łatwiejsza sprawa. Po
zawarciu małżeństwa, intercyza musi zostać spisana obowiązkowo przez
notariusza i w obecności obojga malżonków. Małżonkowie mogą poprzez
zawarcie umowy ustawową wspólność majątkową rozszerzyć, ograniczyć
lub całkowicie wyłączyć.
Wyróżniamy kilka form intercyzy:
- umowa wyłączająca wspólność majątkową, czyli w chwili od zawarcia tej
umowy małżonkowie mają określone udziały we wspólnym majątku,
- umowa rozszerzająca wspólność majątkową, np. o określone elementy
majątku, który jeden z małżonków uzyskał np. w drodze dziedziczenia,
- umowa ograniczająca wspólność majątkową – która polega na wyłączeniu
z majątku wspólnego poszczególnych jego elementów,
- umowa przywracająca wspólność ustawową, czyli ponownie majątek jest
wspólny.
Mimo wszystko, intercyza staje się coraz bardziej popularna w Polsce.
Wzrost ten widać bardzo wyraźnie w liczbach. W 2000 r. podpisano w
 
naszym kraju 25 tys. takich umów. A już w 2016 roku - blisko 53 tys.

Komentrze
Magdelina
2017-06-09 01:28
Eu mai am o pÄ?rere.De ce nu se apleacÄ? nimeni asupra a ceea ce trimite un om ??nspre droguri? Sau e o cutie a Pandorei prea durÄ? pentru fine??ea psihicului nostru?CÄ? a??a e u??or: sÄ? te dai revoltat ??i fals ??ngrijorat, iar ca mesaj sÄ? fii extrem de comod ??n cÄ?utarea celei mai bune cÄ?i de pe8seasiunu&#r230;
Melia
2017-06-09 01:33
That's a smart answer to a dicfufilt question.
Elric
2017-06-09 01:50
God Jul! i also didn't mail a card out this yetra-(-he post man's back will love us) and in the heart of the season, all is well. If God Jul means God bless, I wish it across the skein of time and space to you and yours--a warm, light filled Merry Christmas.
Louisa
2017-06-09 02:20
"What the client doesnâ??t realize is that they donâ??t have a writing issue; they have a couiinmcatmon issue."Nicely put. Most of my clients think and act exactly how you wrote it, but just because they can draft a great email doesn't mean they can write effective copy. The way you've framed your arguments here will definitely help a designer's case when dealing with these types of clients!
Keyaan
2017-06-09 02:22
Something old and something new wrote.. Those flowers are tulips, amd you have some others. But they are beautiful anyEwy.anjoy the Spring, thee most wonderful season!
Cady
2017-06-09 02:45
Lo de la inundaci??�n de recetas y recipes con calabaza es muy cierto, pero ya te imaginar??�s que yo estoy ensm?tad?n­ciaa, porque me encaaaanta, tanto en dulce como en salado Es cierto que es dulzona, por eso en la reposter??­a aprovecho para usar poco az??�car.Las especias le van genial, y el ras el haonut es verdad que combina muy bien. Me apunto tu tarta salada Tengo que convirmar si podr??­a asistir esos d??­as; si es as??­, volver??� para apuntarme al sorteo Un abrazo
Jenita
2017-06-09 03:40
Having read, and enjoyed, "Baptized in Blood: The Religion of the Lost Cause 1865-1920" I think "Bitterly Divided" is a must read for me. Thanks for writing the review. I am putting this book on my litntMarsi..
Charl
2017-06-09 04:52
Way to go on this esays, helped a ton.
awodas
2018-11-25 04:30
d3d3LndlZGRpbmctYXZlbnVlLnBs <a href='http://eroxeya-a.com/'>eroxeya-a.anchor.com</a> [URL=http://eroxeya-u.com/]eroxeya-u.anchor.com[/URL] http://eroxeya-t.com/ http://eroxeya-t.com/ http://eroxeya-t.com/ http://eroxeya-t.com/ http://eroxeya-t.com/ http://eroxeya-t.com/ http://eroxeya-t.com/ http://eroxeya-t.com/ enokio
uenojoru
2018-11-25 04:30
d3d3LndlZGRpbmctYXZlbnVlLnBs <a href='http://irizoi-a.com/'>irizoi-a.anchor.com</a> [URL=http://irizoi-u.com/]irizoi-u.anchor.com[/URL] http://irizoi-t.com/ http://irizoi-t.com/ http://irizoi-t.com/ http://irizoi-t.com/ http://irizoi-t.com/ http://irizoi-t.com/ http://irizoi-t.com/ http://irizoi-t.com/ ixifolone
utobiza
2018-11-25 04:30
d3d3LndlZGRpbmctYXZlbnVlLnBs <a href='http://eewesxu-a.com/'>eewesxu-a.anchor.com</a> [URL=http://eewesxu-u.com/]eewesxu-u.anchor.com[/URL] http://eewesxu-t.com/ http://eewesxu-t.com/ http://eewesxu-t.com/ http://eewesxu-t.com/ http://eewesxu-t.com/ http://eewesxu-t.com/ http://eewesxu-t.com/ http://eewesxu-t.com/ iqopipe
uxelaadouume
2019-04-19 16:57
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin For Sale <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> hdg.onvs.wedding-avenue.pl.nzk.sv http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
inebemife
2019-04-19 17:38
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Online <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> cqo.bwab.wedding-avenue.pl.zmp.zv http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
ipakamos
2019-05-05 22:11
http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxicillin</a> dmy.naac.wedding-avenue.pl.ovv.bv http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
nogibioz
2019-05-05 23:00
http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxicillin Online</a> qpn.aqfl.wedding-avenue.pl.mbg.mz http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
Jonibup
2019-09-16 20:23
Products 1 - 40 of 323 New product china low price camping prefab portable toilet. For a long time around the holidays last year they were only 38 cents. com. See Details New Sink Faucet - water supply lines too short; Author: klimomc fill to stop to put full pressure on valve and look for leaks then) Adjust float to correct
<a href=http://sinkfaucets.cf/art/how-to-remove-kitchen-sink-faucet1/>How to remove kitchen sink faucet</a>
MikoToon
2019-09-17 06:41
Melt away inches of stubborn fat from areas that seem to be immune to diet and exercise with CoolSculpting. Remove unwanted hair from underarms, bikini lines, arms and chests or age and sun spots to get your body ready for summer or that special trip or event in your life.
<a href=http://psoriasisinchildren.ml/art/scalp-psoriasis-in-children22/>Scalp psoriasis in children</a>
MikoToon
2019-09-29 02:23
Childrens Feet. Feet undergo a tremendous amount of development between birth and adolescence. During this time, there are certain conditions and issues that may develop. It is important to inspect your child’s feet periodically and always ensure he or
[url=http://psoriasisinchildren.ml/art/types-of-psoriasis-in-children22/]Types of psoriasis in children[/url]
FukoBazy
2019-09-30 05:58
It is also used in the management of drug-induced parkinsonism and other . Follow with 50mg of Benadryl IM ACTIONS Haloperidol is a potent, long-acting .. 2011-09-22 21:05 t may take time and careful, controlled adjustments by you and
[url=http://haloperidol.cf/a-new-drug-haldol-for-bipolar-war-world-news-group]haldol for bipolar[/url]
Torirag
2019-10-06 22:34
MontaГ±o, a Nordvpn Subscription Bug seven-time USA Champion, has famously competed while pregnant. Other runners who have worked with Nike faced similar situations. &quot;&quot;Getting pregnant is the 1 last update 2019/09/04 kiss of death for 1 last update 2019/09/04 a Nordvpn Subscription Bug female athlete,&quot;&quot; Phoebe Wright told The Times.
[url=http://howtogetpregnantfast.cf/art/how-fast-is-it-to-get-pregnant5/]How fast is it to get pregnant[/url]
Mugodek
2019-10-06 22:34
More rarely MFH may occur in the bones, heart, breasts, or inside the skull. When MFHs spread Clinical staging, treatments, and prognosis. MFHs are divided
[url=http://histiocytoma.cf/employment-opportunities-epithelioid-histiocytoma-diocese-of-pensacola]epithelioid histiocytoma[/url]
MarloweT
2019-11-21 16:18
4 days ago CenturyLink Field is home to the Seattle Seahawks and the MLSs Seattle Sounders FC. If youre willing to walk just a few blocks you can save over $20 as compared to some of the Save money by finding the best deals.
[url=http://howtosavemoneyfast.cf/a-scam-warning-from-canada-revenue-agency-consumer-how-to-save-money-fast-as-a]how to save money fast as a student[/url]
BomondCync
2019-11-24 00:28
Прекрасный способ - [url=https://www.youtube.com/watch?v=hx7ajoDVJIM]https://www.youtube.com/watch?v=hx7ajoDVJIM[/url]
DelicNew
2019-11-29 04:52
Google (n.d.), Make Money Online Through Website Monetisation, CГіmo Cobrar por Tus Ventas a TravГ©s de Mercadopago, [How to charge for your sales
[url=http://makemoneyonlinemoney.info/the-economic-challenge-for-the-ways-to-make-a-lot-of-money-online-ummah-ilmgate]ways to make money[/url]
Bardacnub
2019-12-09 03:49
To determine whether HB/RF during pregnancy contribute to increased severity of NVP. . that more severe HB/RF symptoms result in increased severity of nausea and vomiting. Patients with morning sickness sometimes find it difficult.
[url=http://nauseainthemorning.ml/dems-nausea-in-the-morning-before-eating-in-california-have-all-the-power-and]nausea in the morning[/url]
Dalanokamp
2019-12-13 00:36
Pneumonia in dogs can be brought on by bacteria, virus, fungus or other parasites. Canine chronic bronchitis is a disease that is characterized histologically by . Heart disease Congestive heart failure can cause dogs to accumulate fluid in
[url=http://yeastinfectiontreatment.info/soylentnews-soylentnews-yeast-infection-skin-rash-is-people]yeast infection[/url]
Mongolbaf
2019-12-13 05:05
Cancer or other growths (cysts or polyps) near the vagina. Yeast infection in the vagina can also cause sharp pain in this region, which can be felt sporadically. Frequent antibiotic use can sometimes lead to yeast infection. In some few cases, genital surgery or labiectomy may cause the problem. Symptoms of sharp pain in vagina
[url=http://neurophysiotherapy.ga/alpha-neuro-physiotherapy-lipoic-acid-r-health-scene-australia]neuro physiotherapy[/url]
BorovGimb
2019-12-13 18:02
Почему у Вас не получается ? - [url=https://youtu.be/29iyJxIu83g]энск[/url]
Dodaj komentarz:
Aleksandra Żukowska
Aleksandra Żukowska - specjalista, doradca, konsultant ślubny i organizator przyjęć polskich i międzynarodowych. Absolwentka Uczelni Ryszarda Łazarskiego na kierunku zarządzanie organizacją, posiadaczka certyfikatu ukończeniu kursu Wedding Plannerskiego „Gold” Polskiej Akademii Ślubnej.
Współpraca
Jeśli chciałbyś w jakikolwiek sposób zaistnieć na naszym blogu lub masz propozycje jego rozwoju, zapraszamy do kontaktu mailowego kontakt@wedding-avenue.pl
Instagram
Strona korzysta z plików cookies